Home : Business : Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

   Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 
ออกไปหน้าYusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
  Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
  บริษัท ยูเซ็น ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกไปหน้าหลัก Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 
  Before After Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.  
 
 
Before After


  
Before After


    


 
 
  ทีมงานช่างภาพกรุ๊ป :

เรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์ และ ทักษะการถ่ายภาพในระดับมืออาชีพ
และมีผู้ชำนาญงานกราฟฟิก เพื่อปรับแต่งแก้ไขภาพให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
  หมายเหตุ :

1 การปรับแสงสีและการตกแต่งภาพทั่วๆไปเพื่อให้ภาพมีความสดใส รวมถึงการลบรอยตำหนิเล็กๆน้อยๆ ถือเป็นการทำงานปกติตามมาตรฐานของเรา
2 การรีทัช การไดคัตภาพ(ขั้นสูง) เราจะทำตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของสถานที่ สภาพแสง ฯลฯ โดยจะแจ้งจำนวน(ภาพที่ทำ)ไว้ในใบเสนอราคา
  โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากลูกค้า
3 หากลูกค้าต้องการให้ทำการปรับแต่งภาพให้มากกว่าข้อ 1 หรือ 2 หรือนอกเหนือข้อตกลง ทางเราจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่ม โดยคิดราคาตามความยากง่ายของงาน
   ซึ่งงานในส่วนนี้ถือเป็น
"งานด้านกราฟิค" ทีอยู่นอกเหนือจากคำว่า"การถ่ายภาพ"
4 หากลูกค้าต้องการนำภาพไปทำอาร์ตเวอร์ค หรือทำโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรามีทีมงานที่พร้อมจะรับทำงานอาร์ตเวอร์คโดยเฉพาะ และถือว่าเป็นงาน
 
 "อาร์ตเวิอร์ค" ที่อยู่นอกเหนือสัญญาจ้างถ่ายภาพ
 
  ออกไปหน้า Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.  
 
 
 
 
 
 
copyright © www.changphapgroup.com , All rights reserved


บริการถ่ายภาพทางธุรกิจ

Comercial Photography
บริการถ่ายภาพสินค้าทั่วไป
บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่่
ถ่ายภาพชิ้นส่วนอะไหล่ ถ่ายภาพสินค้านำเข้า
ถ่ายภาพสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องเหล็ก โลหะ

Factory Equipment
บริการถ่ายภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์โรงงาน
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานในโรงงาน
ถ่ายสภาพภายใน-ภายนอกโรงงาน

Production Process
ถ่ายภาพขั้นตอนการผลิต
ถ่ายภาพขบวนการผลิต
ถ่ายภาพขั้นตอนการประกอบ
ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการและห้องควบคุมคุณภาพ

Office & Warehouse
บริการถ่ายภาพโรงงาน และคลังสินค้า
บริการถ่ายภาพอาคารสำนักงาน
ถ่ายภาพการจัดเก็บสินค้า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
Portrait Photography
บริการถ่ายภาพผู้บริหาร และพนักงาน
ถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงาน
ถ่ายภาพหมู่พนักงาน
ถ่ายภาพหมู่การประชุม-สัมนา

Residential Business
ถ่ายภาพโรงแรม ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง
ถ่ายภาพห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
บริการถ่ายภาพคอนโด อาคารชุด
ถ่ายภาพตัวอย่างห้องชุดคอนโด
ถ่ายภาพธุรกิจติดตั้งผ้าม่านและวอลเปเปอร์
ถ่ายภาพตัวอย่างผ้าม่านแบบต่างๆ

Logistics Business
บริการถ่ายภาพธุรกิจลอจิสติกส์
ถ่ายภาพผู้บริหารและพนักงาน
ถ่ายภาพคลังสินค้า และการจัดเก็บ
ถ่ายภาพการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ถ่ายภาพการขนส่งและการลำเลียง
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการ-ในอาคาร
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการตาม Site งาน
ถ่ายภาพระบบการจัดเก็บสินค้า
Large Product/Outdoor Product
ถ่ายภาพสินค้าขนาดใหญ่

ถ่ายภาพสินค้าที่จัดเก็บนอกอาคาร
ถ่ายภาพสินค้ากลางแจ้ง ลานเก็บสินค้า

Event
บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์
ถ่ายภาพงานแถลงข่าว เปิดตัวสินค้า
การประชุมสัมนา งานเลี้ยงตัวแทนจำหน่าย
การแข่งขันกีฬา งานสังสรรค์
งานเปิดสำนักงาน เปิดอาคารใหม่
บริการถ่ายภาพพิธีทางศาสนา งานทำบุญ

VDO Production
รับผลิต VDO Presentation สำหรับธุรกิจ
รับผลิต VDO Production ผลิตรายการโทรทัศน์
รับผลิต Documentary รายการสารคดีโทรทัศน์
งานโปรดักชั่นเฮ้าส์ ถ่ายวีดีโอผลิตสื่อโฆษณา

Panorama
บริการถ่ายภาพหมู่พนักงาน พาโนรามา
ถ่ายภาพหมู่พนักงานจำนวน 200 หรือมากกว่า
ถ่ายภาพหมู่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ถ่ายภาพหมู่ประชุมสัมนาระดับนานาชาติOthers
Creative Design , Keyvisual

Residential & Luxury Home Photography
ถ่ายภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พิธีทางศาสนา
Contact Us : ติดต่อกับเรา

  ผู้ประสานงาน : 086-644 0426
  ทีมงานช่างภาพ : 086-411 0858
  อีเมล์ changphapgroup@gmail.com